horni-pruh

Rafael

Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro důstojnější život lidí se zdravotním postižením je výrazem snahy nadace podporovat budování otevřené a přístupné společnosti v digitálním věku.

Cílem ceny je podpořit neziskové organizace, které využívají informační a komunikační technologie inovativním způsobem ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. 

Oceněny mohou být projekty, které již přinášejí užitek většímu počtu uživatelů (minimálně 300) nejméně po dobu půl roku. 

Cena by měla přispět k většímu rozšíření oceněného řešení, Nadace Vodafone rovněž deklaruje možnost podpořit v budoucnu ještě další vývoj řešení či zvýšení jeho společenského dopadu.

Cena se uděluje jednou ročně jedné organizaci a předává se slavnostně na konferenci INSPO, kterou pořádá BMI sdružení vždy v březnu.

Cena má podobu artefaktu, na němž je zobrazeno logo Rafael, nápis Cena Nadace Vodafone a rok udělení. Součástí ceny je finanční odměna 200 000 Kč. 

O Cenu Nadace Vodafone Rafael se mohou ucházet neziskové organizace, nebo sociální firmy. Tím se míní firmy, které se veřejně hlásí k sociálnímu podnikání, nerozdělují svůj zisk, zveřejňují vlastnickou strukturu a výroční zprávy.

Lhůta k podání přihlášek je 11. února 2016. Povinným doplňkem přihlášky je video o rozsahu 1 až 3 minut, ve kterém přihlašovatel přiblíží podstatu řešení. 

Právní podmínky Ceny Nadace Vodafone Rafael

Formulář žádosti

Přihláška

Předběžný zájem můžete oznámit již nyní na adresu info@helpnet.cz.

 

Jak uvádět název ceny

Na logu je název uveden jako Rafael, cena Nadace Vodafone, v psaném textu používejte prosím „Cena Nadace Vodafone Rafael“, případně v celém znění „Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro důstojnější život lidí se zdravotním postižením.“